Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych

Powat hajnowski
Województwo
podlaskie
Miejscowość
Dubicze Cerkiewne
ul. Parkowa 30
17-204 Dubicze Cerkiewne
Kierownik
mgr Nina Dobosz-Karpiuk
tel.: 856852004
Kontakt Sekretariat
fax: 856852004
n.dobosz@dubicze-cerkiewne.pl
WWW
szkolawp.dubicze-cerkiewne.pl
NIP
543-20-10-611
Regon
050856423
Rachunek bankowy
prowadzony przez bank
Spółdzielczy w Hajnówce

34 8071 0006 0018 8607 2000 0040

21 8071 0006 0018 8607 2000 0080

– rachunek dochodów oświatowych

 

Dodana: 15 wrzesień 2016 08:37

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2018 06:58